top of page

Conformiteitsattest mazouttanks en stookolietanks

Na de tankcontrole krijgt uw tank een groene, oranje of rode merkplaat en een conformiteitsattest. Dit certificaat geeft aan of de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen. Een groene merkplaat betekent dat de tank volledig in orde is en gevuld mag worden. Een oranje merkplaat betekent dat de tank niet volledig voldoet aan de wettelijke bepalingen, maar geen verontreiniging buiten de tank veroorzaakt. Na de keuring gaat er een overgangsperiode in van 6 maanden, waarin de eigenaar de nodige maatregelen moet treffen om de tankopslag in orde te brengen. Binnen deze 6 maanden moet de installatie opnieuw gekeurd worden. Het is wel mogelijk om in deze periode de brandstoftank te vullen. Een rode merkplaat toont aan dat de mazouttank niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. De eigenaar moet de installatie in orde brengen en opnieuw laten keuren door een technicus. Het is verboden om een tank met een rode merkplaat te vullen.

Op het conformiteitsattest kan u de volgende zaken terugvinden:

Naam en erkenningsnummer van de erkende technicus

Datum van de controle

Datum van de eerstvolgende controle

Moet uw mazouttank of stookolietank gekeurd worden? Neem contact op met Laurent Vandevoordt. Bij ons kunt u ook terecht voor een overvulbeveiligingssysteem of lekdetectie.

bottom of page