top of page

Keuring en controle van mazouttanks en stookolietanks

Stookolie, ook wel mazout genoemd, is de meest gebruikte huisbrandstof in België. Om uw huis te verwarmen met mazout, moet u de stookolie verbranden in een ketel of tank. Wanneer u dit doet, gelden er enkele wettelijke verplichtingen voor het onderhoud van de stookolietank.

Tankcontrole

Wanneer u een nieuwe stookolietank laat plaatsen, bent u verplicht deze te laten keuren vóór ingebruikname. Wanneer de mazouttank in gebruik is, moet u deze regelmatig laten controleren om bodemverontreiniging te voorkomen. Het termijn waarop u uw stookolietank laat keuren, hangt af van een aantal factoren:

Wat is het volume van uw tankopslag?

Is uw mazouttank bovengronds of ondergronds (in de grond gegraven)?

Ligt uw tank in een waterwingebied of beschermingszone?

Tankopslag van minder dan 5000 kg stookolie

Tankopslag van minder dan 5000 kg stookolie Een bovengrondse tankopslag heeft andere onderhoudsverplichtingen dan een in de grond gegraven tankopslag. Een bovengrondse mazouttank (ingebruikname na 1 maart 2009) moet niet periodiek gekeurd worden, terwijl een ondergrondse stookolietank om de vijf jaar gecontroleerd moet worden. Let op: een tankopslag in de kelder is een bovengrondse tank.

Tankopslag van meer dan 5000 kg stookolie

Wanneer het volume van uw tankopslag meer dan 5000 kg is, moet deze periodiek gecontroleerd worden. Een ondergrondse tankopslag moet tweejaarlijks een korte keuring ondergaan en om de 15 jaar een gronding onderzoek. Als uw stookolietank in een beschermingszone of waterwingebied ligt, verschillen de termijnen (korte keuring: 1 jaar, grondig onderzoek: 10 jaar). Bovengrondse mazouttanks moeten om de 3 jaar een korte keuring ondergaan, en om de 20 jaar een grondig onderzoek.

Erkende technicus stookolietanks

Een brandstoftank moet gecontroleerd worden door een erkende 'technicus stookolietanks'. Laurent Vandevoordt voldoet aan de eisen en is bevoegd om uw boven- of ondergrondse tank te controleren (persoonlijk erkenningsnummer Laurent Vandevoordt: SV00976). Laurent Vandevoordt keurt boven- en ondergrondse brandstoftanks met ultrasoon sensoren van SDT. Enkel een erkende technicus kan een conformiteitsattest uitreiken. 

Moet uw nieuwe of bestaande stookolietank gekeurd worden? Aarzel niet en contacteer Laurent Vandevoordt voor uw tankcontrole. U kunt ons contacteren om een overvulbeveiligingssysteem te plaatsen of voor lekdetectie. Ook voor een nieuwe mazouttank kan u bij deze tanktechnieker terecht.

bottom of page